STRONA NIEDOSTĘPNA
kalkulator akustyczny
KALKULATOR
AKUSTYCZNY

KNAUF CEILING
SOLUTIONS
- minimalna chłonność akustyczna A
GALERIA KNAUF CEILING SOLUTIONS - LINK
– maksymalny czas pogłosu T
GALERIA KNAUF CEILING SOLUTIONS - LINK
– maksymalny czas pogłosu T
GALERIA KNAUF CEILING SOLUTIONS - LINK
– maksymalny czas pogłosu T
GALERIA KNAUF CEILING SOLUTIONS - LINK
– maksymalny czas pogłosu T
GALERIA KNAUF CEILING SOLUTIONS - LINK
– maksymalny czas pogłosu T oraz minimalny wskaźnik STI
GALERIA KNAUF CEILING SOLUTIONS - LINK

KALKULATOR AKUSTYCZNY

opracowany przez ekspertów firmy Knauf Ceiling Solutions pozwala na wykonanie obliczeń i zweryfikowanie zgodności środowiska akustycznego projektowanych wnętrz z wymaganiami normy PN-B-02151-4 „Akustyka Budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach"
Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań
Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji - fragment odnoszący się do wymaganych warunków pogłosowych
Został opracowany dla pomieszczeń o prostej geometrii, dla których wyżej wymieniona norma określa wymagania.
W zależności od funkcji pomieszczenia norma definiuje trzy ścieżki postępowania – kalkulacji parametrów określających środowisko akustyczne wnętrza, a zatem stawia wymagania względem jednego z poniższych:
- maksymalnego czasu pogłosu T oraz minimalnego wskaźnika transmisji mowy STI
- maksymalnego czasu pogłosu T
- minimalnej chłonności akustycznej A
Po zalogowaniu mogą Państwo prowadzić i zapisywać obliczenia dla swoich projektów, korzystając z bibliotek współczynników pochłaniania dźwięku przykładowych ustrojów, wyrobów i elementów budowlanych oraz wykończeniowych, wyposażenia lub wprowadzać własne dane z badań laboratoryjnych. Mogą Państwo również przesłać projekt do nas celem weryfikacji i pomocy w doborze sufitu podwieszanego.
Życzę owocnego użytkowania!

Alicja Koziej
Menedżerka Techniczna
Ekspertka ds. akustyki pomieszczeń
firmy Knauf Ceiling Solutions
KONTAKT / POPROŚ O DOSTĘP
KNAUF CEILING SOLUTIONS Polska
 

Menedżerka techniczna
Alicja Koziej
mob. +48 695 380 249

Ekspertka ds. akustyki
Anna Baczkowska
mob. +48 605 368 448